Minor Bioinformatics and Systems Biology


Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


In de de minor maak je kennis met Bioinformatica
en Systeem Biologie aan de hand van voorbeelden uit het wetenschappelijk
onderzoek; dit verplichte gedeelte van de minor is 12 EC. De overige 18
EC worden gebruikt worden om gaten in je
kennis aan te vullen, bijvoorbeeld programmeren voor studenten van een
bachelor in Biologie, Biologie voor studenten met een achtergrond in
Informatica en Wiskunde of Statistiek voor studenten van een HBO
Bioinformatica opleiding.

Deze minor is toegankelijk voor bachelorstudenten Computer Science;
Informatie, multimedia en management; Lifestyle Informatics; Biologie;
Medische natuurwetenschappen; Biomedische wetenschappen; Scheikunde;
Wiskunde; Natuurkunde; en studenten van verwante opleidingen. Ook
studenten in het 3e of 4 jaar van een HBO Bioinformatica studie zijn
welkom.

Het is essentieel je te melden bij de minor coördinator Sanne Abeln
(s.abeln@vu.nl), zodat het vakkenpakket goedgekeurd kan worden.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van het
programma:

https://wiki.cs.vu.nl/mp/index.php/Bioinformatics_and_Systems_Biology_Mi
nor_Program
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
HBO Bioinformatics / Biotechnologie (12 EC vereist) X_MINBSB_HBO
Biomedische wetenschappen / Biologie / HLO (12 EC vereist) X_MINBSB_HLO
Minor BSB keuze vakken X_MINBSB_K1
Life Style Informatics (12 EC vereist) X_MINBSB_LSI
Medische Natuurwetenschappen (12 EC vereist) X_MINBSB_MNW
Minor BSB verplichte vakken X_MINBSB_V1
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorBioinformaticsandSystemsBiology