Communicatiewetenschap

 
Vakcode:
S_CW
Periode:
Periode 1
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Coördinator:
prof. dr. P. Kerkhof
Examinator:
prof. dr. P. Kerkhof
Docenten:
prof. dr. P. Kerkhof
dr. C.J. Beukeboom
dr. A.M.J. van Hoof
Lesmethode(n):
Hoorcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit
Niveau:
100

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student in staat om:
- de belangrijkste begrippen, theorieën en werkingsmechanismen in de
communicatiewetenschap te reproduceren en toe te passen op actuele
voorbeelden
- aan te geven hoe in verschillende communicatiewetenschappelijke
theorieën gedacht wordt over de relatie tussen media en publiek
- vanuit een onderzoeksperspectief te kijken naar media-effecten en aan
te geven op welk type onderzoek theorieën over media-effecten gebaseerd
zijn
- aan te geven wat mogelijkheden en beperkingen van media-effect
onderzoek zijn
- kennis over media- en communicatiebeleid en over recente
ontwikkelingen in het medialandschap te reproduceren en toe passen
- het maatschappelijk belang van media aan te geven aan de hand van de
tijdsbesteding aan media, de geldstromen rond media en de media wet- en
regelgeving

Inhoud vak

Welke rol spelen media in onze beeldvorming van de realiteit? Tot nu toe
heb je communicatie vooral ervaren als "consument" – door te kijken naar
televisie, te surfen op het web, en te praten met je vrienden. Vanaf nu
ga je communicatie benaderen vanuit het onderzoeksperspectief. Je maakt
kennis met vragen die onderzoekers stellen over communicatievormen die
jij elke dag in de praktijk tegenkomt; met de begrippen, theorieën en
mechanismen waar communicatiewetenschappers mee werken. Aan de hand van
recente voorbeelden uit de dagelijkse praktijk maak je kennis met
thema’s als informatieoverdracht, beeldvorming, agendavorming,
propaganda, attitudeverandering, en functies van de media. Daarnaast
leer je meer over het huidige medialandschap, met social media en met
nieuwe vormen van merkcommunicatie. In dit vak kijk je vanuit de
alledaagse praktijk en je eigen ervaring naar communicatie(problemen) en
leer je hierover na te denken in de begrippen en theorieën die
communicatiewetenschap eigen zijn.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsvorm

Schriftelijke tentamens in week 3 (30%) en aan het einde van de cursus
(70%)

Literatuur

- Potter, J. W. (2012). Media effects. Los Angeles: Sage.
- Bakker, P. & Scholten, O. (2014) Communicatiekaart van Nederland.
Overzicht van media en communicatie (9e druk). Amsterdam: Kluwer.
- De Boer, C. & Brennecke, S. (2014). Media en publiek. Theorieën over
media-impact (7e druk). Amsterdam: Boom.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50598645 asnDCtitleasvCommunicatiewetenschap asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000042 asnDCcoverageasvprofdrPKerkhof asnDCcoverageasvdrCJBeukeboom asnDCcoverageasvdrAMJvanHoof