Marketing- en persuasieve communicatie

 
Vakcode:
S_MPC
Periode:
Periode 1
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Coördinator:
dr. I.E. Vermeulen
Examinator:
dr. I.E. Vermeulen
Docenten:
dr. I.E. Vermeulen
drs. S. Houtveen
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
300

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student:
- bekend met de basistheorieën over persuasieve communicatie, zoals
theorieën over attitudevorming, boodschapverwerking, groepsinvloed,
beïnvloedingstechnieken en onbewuste beïnvloeding;
- in staat om praktijkvoorbeelden van persuasieve communicatie in de
marketingcontext te herkennen en in theoretische termen te benoemen;
- in staat om beïnvloedingsstrategieën te herkennen en te analyseren;
- bekend met experimentele empirische onderzoeksmethoden om de
effectiviteit van persuasieve communicatie aan te tonen.

Inhoud vak

Marketeers gebruiken persuasieve communicatie om producten te helpen
verkopen, non-profit organisaties proberen donateurs te werven en
politici zijn bezig om de publieke opinie voor zich te winnen.
Persuasieve communicatie is dus alom aanwezig: in print, op televisie,
in online media, maar ook in alledaagse communicatie. Er bestaan
daarnaast vele manieren om de ideeën, de gevoelens en het gedrag van een
publiek te beïnvloeden. In het algemeen hangt de invloed van persuasieve
communicatie af van zenderkenmerken (bijv. deskundigheid of
geloofwaardigheid), boodschapkenmerken (bijv. inhoud of vormgeving) en
ontvangerskenmerken (bijv. opleiding of persoonlijkheid). In deze cursus
worden de belangrijkste theorieën op het gebied van persuasieve
communicatie behandeld. Uit veel praktijkvoorbeelden zal blijken hoe in
de dagelijkse marketing- en reclamepraktijk van deze theoretische
denkbeelden gebruik wordt gemaakt. In de elektronische reader zal worden
ingegaan op empirisch onderzoek naar de werking van persuasieve
communicatie in
verschillende contexten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en opdrachten

Literatuur

Perloff, R. (2017). The Dynamics of Persuasion (6th Ed). New York, NY:
Routledge.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50598658 asnDCtitleasvMarketingenpersuasievecommunicatie asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000042 asnDCcoverageasvdrIEVermeulen asnDCcoverageasvdrsSHoutveen