Minor Earth Surface - track AW

Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Climate Science Periode 1 6.0 AB_1102
Geobotany Periode 1 6.0 AB_1092
Sedimentary Environments Periode 2 6.0 AB_1093
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Keuzevakken binnen track AW - periode 2 (6 EC vereist) AB_M_ES_AW2
Keuzevakken binnen track AW - periode 3 (6 EC vereist) AB_M_ES_AW3
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorEarthSurfacetrackAW