Minor Gezondheid

Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot
patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische
of neuromusculaire problemen. Binnen de minor worden zowel cursussen met
een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische
signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de
verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek
daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk
als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een
aandoening/handicap.
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Bewegen en Gezondheid in het Werk Periode 1 6.0 B_BWGZWERK
Revalidatie Periode 1 6.0 B_REVAL
Onderzoeksmethoden/Epidemiologie Periode 2 6.0 B_OZMEPIDEM
Toegepaste Inspanningsfysiologie Periode 2 6.0 B_TIF
Neuro- en Revalidatiepsychologie Periode 3 6.0 B_NEURREVPSY
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorGezondheid