Minor Pedagogen en goed onderwijs

Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


Pedagogen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en
realisatie van goed onderwijs. Juist zij zijn in staat om de
noodzakelijke (wetenschappelijke) kennis en inzicht in de relatie tussen
veranderingen in de samenleving en onderwijs alsmede de relatie tussen
onderwijs en (verschillen in) de ontwikkeling van kinderen samen te
brengen. Hierdoor kunnen zij ideeën ontwikkelen voor de manier waarop
onderwijs betekenisvol kan zijn voor leerlingen met een diversiteit aan
mogelijkheden en achtergronden.
Rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media,
informatietechnologie en veranderingen in de culturele en
levensbeschouwelijke diversiteit van de samenleving, kunnen zij ertoe
bijdragen dat onderwijs goed is voor leerlingen, leerkrachten en de
samenleving.

In deze minor verdiepen de studenten zich in kennis en inzichten die
pedagogen in het onderwijs nodig hebben en leren zij om de kennis en
inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve oordelen
over de inrichting van het onderwijs, in het bijzonder over doelen,
methoden, inhouden en vooronderstellingen. Met hun inzichten en
analytische vaardigheden zijn zij in staat om een bijdrage te leveren
aan (debatten over) de vormgeving van het onderwijs.

Deze minor staat open voor studenten Psychologie, Pedagogische
wetenschappen en Criminologie.

Heb je vragen over de minor? Stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Curriculumstudies Periode 1 6.0 P_BCURRIC
Education and the Good Life Periode 1 6.0 P_BEDGL
Kinderen en Nieuwe Media Periode 2 6.0 P_BKNWMED
Mind Brain and Education Periode 2 6.0 P_BMBEDUC
Passend Onderwijs Periode 2+3 6.0 P_BPASOND
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorPedagogenengoedonderwijs