Minor Psychomotorische Therapie

Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


Het accent Psychomotorische Therapie richt zich op de theoretische
achtergronden van de rol van een op bewegen en lichaamsbeleving gerichte
aanpak in het herstel van mensen met psychische stoornissen. Niet de
kennisverwerving over het bewegen zelf, maar de wetenschappelijke
onderbouwing van effecten van het bewegen en bewegingstimulering op het
geestelijk welbevinden en maatschappelijk functioneren staat centraal.
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Praktijkstage PMT Ac. Jaar (september) 12.0 B_STAGEPMT
Psychopathologie en klinische psychologie Periode 1 6.0 B_PSYPATH
Theoretische achtergronden PMT Periode 2 6.0 B_THEORIEPMT
Klinische Vaardigheden PMT Periode 3 6.0 B_KLINPMT
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorPsychomotorischeTherapie