Minor basiscursus Spaans 2

 
Vakcode:
L_HABAALG004
Periode:
Periode 2
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
drs. P.G. Kingma
Examinator:
drs. P.G. Kingma
Docenten:
drs. P.G. Kingma
Lesmethode(n):
Werkcollege
Niveau:
200

Doel vak

Het vak brengt de studenten een basiskennis bij van de Spaanse taal op
iets gevorderd niveau. Studenten zijn in staat de benodigde grammatica,
woordenschat en socioculturele kennis op iets gevorderd niveau toe te
passen om een communicatief doel te bereiken. Studenten bereiken actieve
taalvaardigheid op niveau A2, passieve taalvaardigheid op niveau B1.1
van het CEFR. De studenten kunnen zinnen en regelmatig voorkomende
uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang
(bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, woon- en
werkomgeving). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een
eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse
kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen
achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode Caminos Nieuw 2 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen.

Onderwijsvorm

2 werkcolleges van 90 minuten per groep per week.

Toetsvorm

Schriftelijke toets.

Literatuur

Görrisen, Margarita, et al. 2005. Caminos Nieuw 2. Intertaal: Amsterdam
& Antwerpen.

Vereiste voorkennis

Minor basiscursus Spaans 1 met succes afgerond

Doelgroep

Minor studenten.

Overige informatie

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid. Minor basiscursus
Spaans 2 kan in periode 2 (L_HABAALG004) gekozen worden. Deze minor is
niet toegankelijk voor studenten van buiten de VU. Ook niet als zij zich
als bijvakstudent inschrijven.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50599546 asnDCtitleasvMinorbasiscursusSpaans2 asnperiodasv120 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrsPGKingma