Spaanse teksten/ Spaanse cultuur

 
Vakcode:
L_HABASPA111
Periode:
Periode 2
Credits:
3.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
R.A.M. van den Heerik MA
Examinator:
R.A.M. van den Heerik MA
Docenten:
drs. P.G. Kingma
R.A.M. van den Heerik MA
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
200

Doel vak

Een nieuwe taal leren betekent ook de cultuur van hun sprekers leren. In
dit vak gaat de student de Spaanstalige wereld ontdekken en de culturele
referenten kunnen plaatsen om op deze manier de communicatie te
bevorderen.
Aan het eind van deze module:
- heeft de student meer inzicht in culturele kennis van Spanje en
Latijns-Amerika, als eerste stap om sociolinguïstische competenties te
ontwikkelen.
- kan de student de geleerde grammatica en woordenschat gebruiken om
teksten te begrijpen en te produceren.
- kan de student bepaalde culturele aspecten van zijn eigen cultuur
vergelijken met die van de Spaanstalige wereld waardoor de
interculturele competentie gestimuleerd wordt.

Inhoud vak

In dit vak pas je de inmiddels verworven kennis van de Spaanse en
Spaanstalige Latijns Amerikaanse cultuur toe bij het bestuderen van
teksten over kunst, literatuur, muziek, tradities et cetera. Om je
spreekvaardigheid te bevorderen wordt tijdens de colleges ook over deze
thema´s gediscussieerd.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 uur per week)

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 50%
van het eindcijfer telt en een presentatie die voor 50% telt. Als na de
herkansing de cursus niet behaald is, vervallen alle deelcijfers en moet
het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is behaald als
alle delen behaald zijn en het eindcijfer hoger is dan 5,5.

Literatuur

Carmen Aguirre et al., 2013, El mundo en español. Lecturas de cultura y
civilización, Habla con Eñe.

Vereiste voorkennis

Je moet Taalvaardigheid Spaans 1 (Minor Spaans) gevolgd hebben.

Doelgroep

Minor Spaans studenten

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51272190 asnDCtitleasvSpaansetekstenSpaansecultuur asnperiodasv120 asnperiodasv asncreditsasv3p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrsPGKingma asnDCcoverageasvRAMvandenHeerikMA