Minor Taalvaardigheid Spaans 3

 
Vakcode:
L_HABASPA112
Periode:
Periode 3
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
drs. P.G. Kingma
Examinator:
drs. P.G. Kingma
Docenten:
drs. P.G. Kingma
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
300

Doel vak

Spaans 3 brengt de student op een gevorderd niveau van de Spaanse taal.
De student kan communiceren, ook mondeling, in alle mogelijke dagelijks
voorkomende situaties zoals die zich onder meer in woon- en werkomgeving
voordoen. Verder is de student in staat om uitdrukkingen en ook iets
moeilijkere zinsconstructies te gebruiken.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode 'Caminos 2 Nieuw' worden de
verschijnselen in de verschillende taalvaardigheden (luister-, spreek-,
lees-, en schrijfvaardigheid) tijdens de colleges uitgelegd en
uitgebreid geoefend.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (tweemaal per week 90 minuten).

Toetsvorm

Er is een schriftelijke toets die voor 75% telt en een mondelinge toets
die voor 25% telt.

Literatuur

Görrisen, Magarita, et al. (2005). Caminos Nieuw 2. Intertaal: Amsterdam
& Antwerpen.

Vereiste voorkennis

Spaans 1 en Spaans 2

Doelgroep

Studenten die Spaans als minor hebben gekozen

Overige informatie

Verplichte aanwezigheid. Voor deze module geldt een ingangseis:
voldoende hebben voor Spaans 2.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51272260 asnDCtitleasvMinorTaalvaardigheidSpaans3 asnperiodasv130 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrsPGKingma