Taal in het Spaanstalig gebied

 
Vakcode:
L_HABASPA113
Periode:
Periode 1+2
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
drs. P.G. Kingma
Examinator:
drs. P.G. Kingma
Docenten:
drs. P.G. Kingma
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
200

Doel vak

Kennis opdoen over de geschiedenis van het Spaanstalig gebied (Spanje,
Latijns Amerika) en over aspecten van de wordingsgeschiedenis van de
Spaanse taal, zoals bijvoorbeeld de invloeden van andere talen op het
Spaans zowel in Spanje als in Latijns Amerika. Kennis opdoen over de
positie van andere talen binnen Spanje: Catalaans, Baskisch, Gallicisch,
met daaran gerelateerd: kennis opdoen over de Autonomías. Kennis opdoen
over alledaagse culturele verschijnselen in met name Spanje.

Inhoud vak

Geografie van Spanje, geschiedenis van Spanje, geografie van Latijns
Amerika, beknopte geschiedenis van Latijns Amerika en iets over
historische grammatica van het Spaans.
Expansie van het Spaans op het Iberisch Schiereiland, het Spaans in
Amerika, de positie van het Catalaans, Baskisch en Gallicisch en de
politieke consequenties van die positie. Cultuur van met name Spanje.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 keer per week, 90 minuten).

Toetsvorm

Schriftelijke toets.

Literatuur

Schroten, Jan: Variaties en grenzen van het Spaans. Bussum: Coutinho
(2005), ISBN: 90 6283 480 9.

Doelgroep

Studenten die de minor Spaans kiezen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51575309 asnDCtitleasvTaalinhetSpaanstaliggebied asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrsPGKingma