Culture, Organization and Management

Het premasterprogramma COM bereidt studenten gericht voor op de internationale Master’s Culture, Organization and Management. Het beslaat drie inhoudelijke vakken en een thesis.

In het vak Kernthema’s organisatietheorie wordt een brede basis in de organisatiewetenschappen gelegd die in het Engelstalige Organizational Culture and Change een specifieke toespitsing krijgt. Daarnaast worden kwalitatieve onderzoeksmethoden getraind in Methoden en Technieken van Kwalitatief Organisatieonderzoek. In de thesis, die in het Engels geschreven wordt, laten studenten zien dat zij methoden en theorieën met elkaar kunnen verbinden, waarmee zij voldoen aan de ingangseisen voor het Master programma.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019

P Culture Organization and Management
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Culture, Organization and Management S_P_COM
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046591 asnDCtitleasvPCultureOrganizationandManagement asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvPremaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042