Social and Cultural Anthropology

In de premaster Social and Cultural Anthropology worden studenten met een HBO-bachelordiploma voorbereid op deelname aan de Engelstalige Master’s in Social and Cultural Anthropology. In de eerste drie vakken staat basiskennis van de antropologie centraal en oefenen studenten in het academisch schrijven in het Engels. Daarna volgt een vak over kwalitatieve onderzoeksmethoden met enige praktijkopdrachten. In de laatste twee maanden van het traject schrijven studenten een individueel academisch paper in het Engels waarin zij de verworven kennis en vaardigheden in praktijk brengen. Het aanleren van een academische werk- en denkhouding heeft tijdens het hele premasterprogramma expliciet aandacht.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019

P Social and Cultural Anthropology
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Social and Cultural Anthropology S_P_SCA
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046593 asnDCtitleasvPSocialandCulturalAnthropology asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvPremaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042