CAO

CAO

Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing. Voor de uitvoering van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid zijn binnen de VU regelingen en procedures opgesteld als aanvulling en toelichting op de CAO. De regelingen maken integraal onderdeel uit van de CAO.