Talentbeleid

Talentbeleid. 
De VU investeert in talentvolle medewerkers. Immers, excellent onderzoek en onderwijs valt of staat met de kwaliteit van medewerkers. Dit betekent een investering in mensen en erkenning en aandacht voor individuele prestaties. De VU koestert het wetenschappelijk talent, maar ook talentvolle medewerkers die werken in management en ondersteuning. De VU biedt daarom diverse stimuleringsmaatregelen, onderscheidingen, opleidingen en loopbaanondersteuning voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

Toponderzoekers

De VU waardeert haar wetenschappelijk talenten die tot de internationale top van hun onderzoeksgebied behoren. Daartoe verleent  de VU eervolle onderscheidingen en aanstellingen zoals Universiteitshoogleraar, VU University Research Chair en Fenna Diemer-Lindeboom leerstoel. Op onderwijsgebied ontwerpt de VU stimuleringsmaatregelen en eervolle onderscheidingen.

Opleidingen voor wp en obp

Het programma Academisch Leiderschap biedt o.a. ondersteuning aan leidinggevenden in strategische  koersbepaling en vertaling naar personele consequenties. Ook biedt de VU opleidingen voor praktische academische vaardigheden zoals Wetenschappelijke literatuur zoeken/vinden of Bibliografische database opzetten. Tevens zijn er ontwikkelingsprogramma’s voor docenten, promovendi en onderzoekers en careertracks voor succesvolle wetenschappers.
Het opleidingsaanbod van de VU biedt ook persoonlijke ontwikkelingskansen voor ondersteunend personeel. Bekijk het opleidingsaanbod van de VU op VUnet.

Loopbaan en mobiliteit

De VU heeft een aanbod voor loopbaanoriëntatie voor loopbaanvraagstukken, sollicitatie- en netwerktrainingen en opleidinggesprekken voor medewerkers die zich willen oriënteren op een nieuwe stap in hun loopbaan. Zie VUnet > Loopbaancentrum.

Brochure perspectief voor wetenschappers

Met de brochure Perspectief voor wetenschappers – Overzicht van het talentbeleid aan de VU biedt de Vrije Universiteit academisch leidinggevenden, directeuren bedrijfsvoering, beleidsmakers en HRM-medewerkers van de Vrije Universiteit inspiratie en ondersteuning bij het vormgeven van goed talentbeleid. De brochure is ook relevant voor toekomstige VU-wetenschappers , die kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die het talentbeleid biedt.

In de brochure vindt u een overzicht van de bestaande bouwstenen van talentbeleid die in de faculteiten vorm krijgen. Daarnaast beschrijft de brochure facultaire best practices in de vorm van interviews.

Brochure Perspectief voor wetenschappers – Overzicht van het talentbeleid aan de VU (leesversie)
Brochure Perspectief voor wetenschappers – Overzicht van het talentbeleid aan de VU (printversie)

Meer informatie:  Eveline van Erp