Vacatures

Promovendus ‘De erfelijkheid van en de link tussen gedragscontrole en schoolsucces’

Voor 1.0 fte
Vacaturenummer 18082
VU onderdeel: Extern

VUnet Vacatures afbeelding 08 Nederlands
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas) werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, genetica, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening. De faculteit herbergt het Nederlands Tweelingen Register (NTR) waarmee baanbrekend onderzoek in de gedragsgenetica wordt gedaan.

Project
De afdeling Biologische Psychologie zoekt een promovendus voor een project wat onderdeel is van het NWO-zwaartekrachtprogramma “Why some children thrive and others don’t” van het landelijke Consortium on Individual Development (individualdevelopment.nl). Het project richt zich op het samenspel van genetische en omgevingsinvloeden in schoolprestaties en gedragscontrole. U zult gebruik maken van data van het Nederlands Tweelingen Register (www.tweelingenregister.org) en actief bijdragen aan de continuering en verrijking van de dataverzameling. Het project focust op de relatie tussen schoolprestaties en gedragscontrole en richt zich op de basisschoolperiode. Wat is in de kleuterklas de relatie tussen vroegschoolse vaardigheden (voorlopers van rekenen en lezen) en gedragscontrole, en zijn ze met name gerelateerd vanwege gedeelde omgevings-  of genetische invloeden, en/of is er een causale relatie? In hoeverre voorspellen vroegschoolse vaardigheden in de kleuterklas (voorlopers van rekenen en lezen) latere schoolse vaardigheden, en draagt gedragscontrole in de kleuterklas daaraan bij en zo ja, waarom? Voorspellen polygenetische scores (op basis van opleidingsniveau en ADHD GWA-studies) schoolse vaardigheden en gedragscontrole?

Functie-inhoud
Als promovendus bent u verantwoordelijk voor een deel van de dataverzameling bij leerkrachten van tweelingen en maakt gebruik van de unieke grootschalige longitudinale database van het Nederlands Tweelingen Register. U onderzoekt wat de oorzaken zijn van verschillen en overeenkomsten in schoolprestaties en gedragscontrole. In uw promotieonderzoek voert u gedragsgenetische (genetische architectuur en gen-omgeving-interactie/correlatie) en moleculair genetische analyses (polygenetische risicoscore analyses) uit.

Functie-eisen
Een afgeronde research master in de biologische psychologie, gedragsgenetica, psychometrie, ontwikkelingspsychologie, of vergelijkbaar; kennis van statistische methoden (structurele vergelijkingsmodellen zoals geïmplementeerd in Mx, Mplus, Lisrel en R); kennis van genetische epidemiologie en familieonderzoek; ervaring met het omgaan met grote, longitudinale, datasets; belangstelling voor/kennis van ontwikkeling van kinderen; affiniteit met vragenlijst onderzoek; bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor dataverzameling/datakoppeling; kennis van kwantitatieve genetica; goede schrijf- en spreekvaardigheid in Nederlands en (academisch) Engels.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 3 jaar. Aan het einde van het derde jaar dient de arbeidsovereenkomst afgesloten te worden met een dissertatie.

De Vrije Universiteit heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• Minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• Marktconforme reiskostenregeling.

Op www.vu.nl/vacatures kun je onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden.

Salaris
Salariëring is conform de CAO voor universiteiten. Het salaris is bij indiensttreding € 2.588,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Het maximumsalaris bedraagt € 2.840,- bruto per maand.

Informatie en sollicitatie
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met: Prof. dr. Dorret Boomsma, di.boomsma@vu.nl of dr. Eveline de Zeeuw, l.e.j.de.zeeuw@vu.nl.

Sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header en met een motivatiebrief, recent CV en cijferlijst in één bestand als bijlage kun je sturen naar Natascha Stroo, afdelingsmanager, n.stroo@vu.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.